neděle 8. listopadu 2009

Kleť

V sobotu ráno jsme přemýšleli, co s dnešní sobotou podnikneme a - jeli jsme na výlet na Kleť.

Kleť - 1084 m n. m. - je nejvyšší horou Blanského lesa, jenž se rozkládá v severozápadní části okresu. Z roku 1624 pochází zpráva, že se zde nachází „hojnost zvěři - jelenů, laní, medvědů, srnců, vepřů a sviní divokých, rysů, vlků, divokých koček, lišek a zajíců, tetřevů i mnoha čižebných ptáků".

Nahoru jsme jeli lanovkou. Já se strašně bála, až mi bylo špatně. Leč přežila jsem :-)Nahoře jsme něco vyfotili...

Něco v restauraci vypili...

A trochu se prošli...A dolů šli pěšky...Byl to krásný výlet!!!

Žádné komentáře: